INSCRIPCIÓ

Inscripció
General

65 €
  • IVA inclòs

Inscripció
Estudiant

50 €
  • IVA inclòs
  • Assistència a totes les sessions
  • Documentació del Congrés
  • Cafè i Dinar
  • Diploma d’assistència online

TRANSFERÈNCIA BANCARIA

Les dades bancàries seran enviades per correu electrònic, un cop formalitzada la petició d’inscripció dins l’àrea personal. És imprescindible que ens enviï la còpia de la transferència al correu electrònic adm@congresesportiu.amposta.cat indicant CONGRÉS AMPOSTA 2019 i nom del congressista. Un cop comprovem l’ingrés al nostre extracte de compte bancari, s’indicarà Pagat, dins l’àrea personal – Menú –Pagaments.


TARGETA DE CRÈDIT (PASSARELA DE PAGAMENT VIRTUAL)

Pagament on-line al finalitzar el procés d’inscripció. Per assegurar que la transacció es realitza en un entorn segur i evitarem així possibles usos fraudulents de la targeta, el sistema sol·licitarà uns CODIS D’AUTENTIFICACIÓ de la targeta que seran facilitats pel seu banc per poder operat a INTERNET.
Si té necessitat de factura, li preguem pugui facilitar-nos les dades de facturació en el menú “Dades de facturació” de la seva àrea personal.
Les notificacions de cancel·lació d’inscripció hauran de ser remeses només per escrit a la Secretaría Tècnica Alo Congress adm@congresesportiu.amposta.cat

Les cancel·lacions rebudes fins el 15 de Març de 2019, tindran una penalització del 15% per despeses de gestió / administració, a partir d’aquesta data la cancel·lació de la inscripció esdevindrà el 100% de despeses.